مدرک معتبر با پروانه فعالیت

وزیر جهاد کشاورزی: پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی به عنوان مدرک معتبر شغلی تلقی شود

وزیر جهاد کشاورزی در ابلاغیه ای از معاونان، روسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها، روسا و مدیران موسسات، سازمان و شرکت های تابعه این وزارت خواست تا پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی را به عنوان مدرک معتبر شغلی تلقی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،مهندس محمود حجتی در این ابلاغیه با اشاره به این که نظام صنفی کشاورزی در جهت نظم بخشی به کشاورزان و مشاغل بخش،ایجاد امکان در ساماندهی و برنامه ریزی تولید،نظارت بر اجرای مقررات فنی و رعایت الگوهای کشت و همچنین ساماندهی آمار منابع و تولید کشاورزی راه اندازی شده، آورده است:در راستای حمایت و توانمندسازی این نهاد در اجرای وظایف و ماموریت های محوله ترتیبی اتخاذ شود تا ضمن بهره گیری از امکانات لازم برای تقویت فنی و علمی این نظام ها و به منظور حضور فعال و موثر و بهره گیری از نظرات آنها در بخش کشاورزی از نمایندگان این نظام به عنوان عضو جهت حضور در مجامع،شوراها،جلسات و کارگروه های تخصصی مرتبط با بخش دعوت به عمل آید.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه خاطرنشان کرده است:در ارائه خدمات توسط واحدهای ذیربط به تولیدکننندگان و بهره برداران،پروانه فعالیت نظام صنفی به عنوان مدرک معتبر شغلی تلقی شده و زمینه عضویت کلیه بهره برداران و تولیدکنندگان بخش در نظام صنفی کشاورزی فراهم گردد.

/ 0 نظر / 21 بازدید