تورم تیرماه

جزئیات تورم ۱۱.۱ درصدی تولید در تیرماه ۹۴
بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه شاخص بهای تولید کننده در ایران در تیرماه ۹۴ معادل ۱۱.۱ درصد افزایش داشته است به تشریح جزئیات تورمی تولید در ماه مورد گزارش پرداخت.

جزئیات تورم ۱۱.۱ درصدی تولید در تیرماه ۹۴
به گزارش افکارخبر، نتایج بررسی های بانک مرکزی حکایت از آن دارد که شاخص بهای تولید کننده در ایران در تیر ماه ۱۳۹۴ به عدد ۲۱۴.۳ رسیده و نسبت به ماه قبل معادل ۰.۲ درصد پایین آمده، در حالی که این شاخص در خرداد ماه ۱.۷ درصد افزایش را نشان داد.

بر اساس این گزارش، شاخص مزبور نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر ۵.۷ درصد افزایش داشته است. ضمن آنکه این شاخص، طی چهار ماه اول سال جاری به میزان ۰.۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافت.

این شاخص، در دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۳ معادل ۱۱.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، پایین آمدن شاخص بهای اقلام و گروه هایی مانند انواع جو، "کاشت سبزیجات، صیفی جات، ریشه ها و غده ها"، خرما، هلو، گیلاس، گوجه سبز، فندق ، پرورش گوسفند و بز، تخم مرغ، ملاس و باگاس، فرش ماشینی ۷۰۰ شانه و بیشتر، چرم رویه، سوخت سبک هواپیما (جی پی فور) ، رافینیت ، مواد شیمیایی اساسی مصرف داخلی ، پارازایلین صادراتی ، سود صادراتی، پلی پروپلین، پی وی سی، پلی اتیلن صادراتی، کاشی ، تیرآهن ، لوله آهنی سفید ، "ورق های آهن گرم، سرد و گالوانیزه"، "شمش آهن و چدن"، شمش آلومینیوم، "محصولات روی و سرب" ، الکتروموتور صنعتی و بلیط سینما با بالا رفتن شاخص بهای برخی از اقلام و گروه ها نظیر انواع گندم، حبوب، زردآلو، آلو ، آلبالو، مرغ، ماهی آب‌های جنوب، آب معدنی، شلوار تک، متانول صادراتی، اوره، داروهای گوارشی، بطری شیش‌های، محصولات مسی، مخازن تحت فشار و دیگ حرارت مرکزی، سیلندر خودرو، دنده فلایول خودرو، کمربند ایمنی خودرو، کرایه اتوبوس در داخل شهر، کرایه تاکسی در داخل شهر، هزینه اقامت در مهمانپذیر، آموزش ورزشی و تفریحی، شهریه کلاس های تقویتی و بهداشت و مددکاری اجتماعی مواجه و موجب گردید تا شاخص بهای تولیدکننده نسبت به ماه قبل کاهشی اندک نشان دهد.

* کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری

در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری برابر ۱.۴ درصد نسبت به ماه قبل پایین آمد که بیشتر ناشی از کاهش شاخص بهای اقلام و گروه‌هایی مانند انواع جو برابر ۴.۰ درصد تا ۴.۴ درصد، کاشت سبزیجات، صیفی‌جات، ریشه‌ها و غده‌ها ۹.۰ درصد، خرما ۳.۰ درصد، هلو ۷.۴ درصد، گیلاس ۴.۵ درصد، گوجه سبز ۴.۹ درصد، فندق ۹.۳ درصد، پرورش گوسفند و بز ۲.۵ درصد و تخم‌مرغ ۲۴.۲ درصد بود ضمناً در این گروه شاخص بهای اقلام و گروه‌هایی نظیر انواع گندم معادل ۵.۸ درصد الی ۵.۹ درصد، حبوب ۱۱.۱ درصد، زردآلو ۱۰.۰ درصد، آلو ۶.۰ درصد، آلبالو ۳.۵ درصد، مرغ ۲.۹ درصد و ماهی آب‌های جنوب ۷.۱ درصد افزایش یافت.

شاخص بهای گروه مذکور برابر ۷.۸ درصد از عدد شاخص ماه مشابه سال گذشت بالاتر بوده است.

* ساخت (صنعت)

در تیر ماه ۱۳۹۴ پایین آمدن شاخص بهای اقلام و گروه‌هایی چون ملاس و باگاس معادل ۱۹.۵ درصد، فرش ماشینی ۷۰۰ شانه و بیشتر ۲.۲ درصد، چرم رویه ۵.۰ درصد، سوخت سبک هواپیما (جی‌پی‌فور) ۲.۹ درصد، رافینیت ۷.۰ درصد، مواد شیمیایی اساسی مصرف داخلی ۳.۵ درصد، پارازیلین صادراتی ۸.۲ درصد، سود صادراتی ۱۰.۱ درصد، پلی‌پروپلین ۳.۲ درصد، پی‌وی‌سی ۴.۸ درصد، پلی‌اتیلن صادراتی ۴.۵ درصد، کاشی ۳.۲ درصد، تیر آهن ۶.۴ درصد، لوله آهنی سفید ۱۰.۶ درصد، ورق‌های آهن گرم، سرد و گالوانیزه ۲.۲ درصد، شمش آهن و چدن ۴.۱ درصد، شمش آلومینیوم ۵.۱ درصد، محصولات روی‌ و سرب ۵.۹ درصد و الکتروموتور ۴.۶ درصد با بالا رفتن شاخص بهای اقلام و گروه‌هایی مانند آب معدنی برابر ۱۰.۲ درصد، شلوار تک ۱۱.۳ درصد، متانول صادراتی ۱۲.۱ درصد، اوره ۲.۱ درصد، داروهای گوارشی ۲.۳ درصد، بطری شیشه‌ای ۴.۰ درصد، محصولات مسی ۳.۸ درصد، مخازن تحت فشار و دیگ حرارت مرکزی ۵.۰ درصد، سیلندر خودرو ۹.۳ درصد، دنده فلایول خودرو ۲۲.۹ درصد و کمربند ایمنی خودرو ۴.۴ درصد مواجه و موجب گردید تا شاخص بهای گروه ساخت (صنعت) کاهشی برابر ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل نشان دهد.

شاخص بهای گروه مزبور در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته به میزان ۱.۴ درصد افزایش یافت.

* خدمات

در ماه مورد بررسی بالا رفتن شاخص بهای اقلام و گروه‌هایی چون کرایه اتوبوس در داخل شهر برابر ۲.۲ درصد، کرایه تاکسی در داخل شهر ۲.۳ درصد، هزینه اقامت در مهمانپذیر ۳.۶ درصد، آ‌موزش ورزشی و تفریحی ۲.۵ درصد، شهریه کلاس‌های تقویتی ۴.۱ درصد و بهداشت و مددکاری اجتماعی ۲.۷ درصد همراه با پایین آمدن قیمت اقلامی نظیر بلیط سینما معادل ۲.۱ درصد سبب گردید تا شاخص بهای گروه اختصاصی خدمات افزایشی برابر ۰.۸ درصد نسبت به ماه قبل نشان دهد.

شاخص بهای این گروه به میزان ۱۲.۰ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته بالا رفت.
/ 0 نظر / 15 بازدید