چالش های کشاورزی استان اردبیل از نگاه رییس جهاد کشاوزی

   رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: با اینکه کشاورزی یکی از محوری ترین بخش های اقتصادی استان اردبیل است اما در مسیر توسعه با چالش های جدی مواجه است.


  عدیل سروی روز جمعه در حاشیه سفر معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی به اردبیل افزود: مشکل بحران آب و خشکسالی با توجه به اینکه حجم زیادی از اراضی اردبیل دیم می باشد مهمترین چالش پیش روی کشاورزی اردبیل است.


وی بیان کرد: خشکسالی ، کاهش ذخایر زیر زمینی و مهارنشدن حجم زیادی از روان آبهای استان در توسعه کشاورزی استان تاثیر گذار بوده است.

وی با اشاره به اینکه محصول خام تولیدی چندان دارای ارزش افزوده نمی باشد، اظهار کرد: صنایع تبدیلی استان در وضعیت ضعیفی قرار دارد و تولیدات کشاورزی منطقه بدون فرآوری عرضه می شود.

به گفته وی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی در استان نیز در سال های اخیر به بخش کشاورزی آسیب زده است و این روند همچنان تداوم دارد .

او همچنین گفت: ریسک پذیری سرمایه گذاری دربخش کشاورزی نیز چالشی است که با آن مواجه می باشیم و باید با سیاست های حمایتی میزان توجه بخش خصوصی به کشاورزی را افزایش داد.

رییس جهاد کشاورزی استان اردبیل در عین حال گفت : کشاورزی استان اردبیل در بین 10 استان برتر کشور قرار دارد و در زمینه تولید شش رقم محصول کشاورزی نیز رتبه های زیر 10 دارد.

به گفته وی ، 40 درصد اشتغال در استان اردبیل مربوط به بخش کشاورز ی است و 28 درصد ارزش ناخالص تولید استان نیز کشاورزی است.

سروی بیان کرد: 777 هزار هکتار از اراضی استان اردبیل زراعی می باشد که از این میزان 515 هزار هکتار زمین های کشاورزی دیم و مابقی آبی می باشد.

نقل از ایرنا 

/ 0 نظر / 3 بازدید